Christer Lindberg

Erland Nordenskiöld: Ett indianlif

Erland Nordenskiöld: Ett indianlif

Author:
Genre: Böcker

Erland Nordenskiöld, son till den berömde Adolf Nordenskiöld, Nordostpassagens upptäckare, var liksom sin far forskningsresande, men hans blickar riktades mot sydligare områden. Han startade sin karriär som zoolog med en resa till Patagonien 1899. Under följande expeditioner till Argentina, Bolivia och Peru kom dock hans intresse att allt mer koncentreras till den indianska befolkningen – med den självpåtagna rollen som etnograf och arkeolog. Totalt gjorde han sex mycket spektakulära forskningsresor och kom att bli en av sin tids främsta experter på Sydamerikas indianer.

I Sverige gjorde Erland Nordenskiöld karriär som museiman i Göteborg där han specialiserade det etnografiska museets samlingar till Sydamerika. Museet var på 1920-talet ett av de ledande i världen på detta område. År 1924 blev han professor i antropologi vid Göteborgs högskola. Men mest känd och i det närmaste folkkär blev Erland Nordenskiöld för sina populärvetenskapliga böcker, Indianlif (1910), Indianer och Hvita (1911) och Forskningar och äventyr i Sydamerika 1913–14 (1915), som alla blivit klassiker. I dessa skildringar av forskningsresandets vedermödor blev han en av de första att avslöja de övergrepp som sk

More info →
Den gode och den onde vilden

Den gode och den onde vilden

Author:
Genre: Böcker

Antropologen Christer Lindberg skildrar i denna bok västerlandets framställningar av indianer alltsedan Columbus dagar och sätter in våra föreställningar om dem i ett historiskt sammanhang. De enkla stereotyperna av den gode och den onde vilden präglas inte bara av förakt och nedvärdering utan också av beundran, avund och rädsla. Lindberg diskuterar fängslande förhållandet mellan ”indianen” som negativ och positiv referensgrupp och den framväxande självbilden av västerlandet som världens civiliserade centrum. Ytterst är boken en studie i vem som haft makten att definiera det främmande under århundrandens lopp.

More info →
Schamanen

Schamanen

Author:
Genre: Böcker

Kurzbeschreibung
Dieses einzigartige, durchgehend illustrierte Kompendium schamanistischer Lebenswelten beleuchtet einen geheimnisvollen Komplex aus Glauben, Mythen und Ritualen, der in Europa und Asien, Nord- und Südamerika verbreitet ist. Dabei ist der Schamane ein Mittler zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Geister. In ekstatischem Zustand verlässt der Schamane seinen Körper und unternimmt Reisen in die Unterwelt, den Himmel oder in Meerestiefen. Als Heiler sucht er die Seelen Erkrankter und bringt sie zurück, als Seelenführer begleitet er die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits. Auch als Wahrsager, Leiter der Opferzeremonien und Sänger sind seine Tätigkeiten eng mit dem Alltag der Menschen verbunden.

Der Verlag über das Buch
Das einzigartige Standardwerk über die faszinierende Welt der Schamanen

Der Band NORD- UND SÜDAMERIKA bietet einen Überblick über die Weiterentwicklung der schamanistischen Vorstellungen aus Europa und Asien und spürt die zentralen Themen des amerikanischen Schamanentums auf: die Heilungstechniken, die Initiationsriten, den Gebrauch von Masken, die Bedeutung von Musik, heiligen Orten und halluzinogenen Pflanzen, die Riten der Reinigung und Heilung.

More info →
Parisisk serenad
Det gröna hjärtat
Fascination

Fascination

This book is the result of one man's pure fascination for art, urban environments and beauty in the widest sense of the word. In shades of black, blue and brown, and in the spirit of Brassai and Doisneau, he takes us on a photographic tour, an imaginative play of light and shadows, to some of the cities that he has come to love as a world traveler -- Copenhagen, Paris, Berlin, Venice and Tokyo, to mention just a few.

More info →
Sea of Shells

Sea of Shells

Christer Lindberg, born 1956, is Professor of Social Anthropology at Lund University, Sweden,
and Associate Professor of the History of Religion at Åbo Akademi University, Finland. He is
also a skilled photographer whose work has been exhibited in museums and galleries. He has
published three photographic books previously: Paris Serenade (2009), Fascination (2013),
and The Green Heart – Impressions from the Lund University Botanical Garden (2012), the
latter in collaboration with his friend and colleague, Thomas Malm.
Thomas Malm, born 1960, is a biologist and anthropologist, and Professor of Human Ecology
at Lund University, Sweden. He has travelled widely in Oceania – his ‘Sea of Shells’ – since
1983. It was during fieldwork there that he amassed the bulk of shells shown in this book.
His award-winning dissertation, Shell Age Economics – Marine Gathering in the Kingdom of
Tonga, Polynesia (1999), was the first monograph about the cultural significance of marine
invertebrates in the Pacific islands.

More info →
Marley – Lejonets frihetssång

Marley – Lejonets frihetssång

Author:
Genre: Böcker

Denna biografi om Bob Marley är berättelsen om en liten stor man. Boken riktar sig till den som vill veta mer om Marley och hans sånger och skildrar också det samhälle och den kultur som formade Marley och reggaemusiken.

Marleys dramatiska liv skildras mot bakgrund av det politiska och sociala våldet på Jamaica: hur han från att ha varit en ligist och slagskämpe i Kingston blev en symbol för kampen mot orättvisorna, de lidandes och fattigas röst i världen.

Bob Marley blev reggaemusikens superstjärna och väckelseprofet för rastafarianismen, en religiös rörelse som många velat avfärda som en bisarr lära om marijuana och dyrkan av den afrikanske despoten Haile Selassie I. Christer Lindberg visar att det grundläggande budskapet i musiken i stället är visioner om frihet, broderskap och solidaritet.

Vi får följa hur de stora sångerna växte fram — ”I Shot The Sheriff”, ”Get Up, Stand Up”, ”No Woman, No Cry” och alla de andra klassikerna. Christer Lindberg tar oss också med till de berömda konserterna på Roxy i Los Angeles, Madison Square Garden i New York — och Gröna Lund i Stockholm.

More info →
New York’s Raven

New York’s Raven

A photographic play in five acts based on Poe's The Raven and Lou Reed's lyric. Raven is the Trickster, the one who became and remained everything to every man - god, animal, human being, buffoon, he was before good and evil, denier, affirmer, destroyer and creator.

More info →
Nya antropologiska porträtt

Nya antropologiska porträtt

Author:
Genre: Böcker

I en samling biografiska essäer får vi på nytt möta kvinnorna och männen bakom de stora verken om mänskligheten, bland andra Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss, Edmund Leach, Claude Lévi–Strauss, Pierre Bourdieu. Odyssén i tid och rum spänner över två sekel från Amazonas och Bali till universitetsvärlden i Oxford, New York och Paris. Nya antropologiska porträtt är en bok för grundutbildningen i kultur- och socialantropologi men bjuder också på spännande möten med sociologi, psykologi och religionsvetenskap, vilket gör den relevant för alla med intresse för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

More info →
Parisiska ögonblick

Parisiska ögonblick

Med Parisiska ögonblick samlar de Malmöbaserade fotograferna Möller och Lindberg, båda med Christer i förnamn, sina visuella intryck av den pulserande storstaden Paris. Det är en kärleksförklaring som odlats under lång tid och många resor – på var sitt håll och aldrig tillsammans, någon gång i arbetet men för det mesta som en avkopplande semester. Staden med sina caféer och restauranger, historiska platser, avenyer, gränder och passager, myllrande folkliv och kyssande par tycks aldrig upphöra att fascinera den tillfällige besökaren. Dessutom vet alla fotografer att ljuset är som bäst i Paris. Åtminstone om vi får tro på våra egna myter och drömmar med distans i både tid och rum.

More info →
Samhället som tanke

Samhället som tanke

Author:
Genre: Böcker

Glimtvis har vårt släkte kunnat fånga kärnan: ”… vad livet är och var hitom tanken och bortom samhället: i det tankfulla betraktandet av en bergart som är vackrare än allt vi lyckats producera eller i förnimmelsen av en liljas doft som ger oss mer än alla visa böcker eller i den tålamodsmättade, lugna och ömsesidigt förlåtande blinkning man ibland i plötsligt samförstånd kan växla med en katt” (Claude Lévi-Strauss slutord i Spillror av paradiset).

Tanken, samhället, geologin, liljan och katten har alla sin plats i Christer Lindbergs framställning av Lévi-Strauss liv och vetenskapliga gärning. Han placerar Lévi-Strauss verk i skärningspunkten mellan den franska sociologin, företrädd av Emile Durkheim och Marcel Mauss, och den amerikanska kulturantropologin såsom den formades av Franz Boas.

Genom Christer Lindbergs tolkning och redogörelse för Lévi-Strauss samlade produktion leder ett spår bakåt till de stora filosoferna och viker av från samhällsvetenskapens huvudfåra i riktning mot konstens och estetikens värld. Resultatet blir ett collage där Montaigne och Rousseau tillsammans med Baudelaire, Breton och Ernst bildar ett antropologiskt ramverk av regnskogar, släktträd, myter och magi.

Boken har fått en fin recension i Svenska Dagbladet! Omnämns också i samband med Lévi-Strauss sorgliga frånfälle i Sydsvenskan.

More info →