Christer Lindberg

Det gröna hjärtat
Fascination

Fascination

This book is the result of one man's pure fascination for art, urban environments and beauty in the widest sense of the word. In shades of black, blue and brown, and in the spirit of Brassai and Doisneau, he takes us on a photographic tour, an imaginative play of light and shadows, to some of the cities that he has come to love as a world traveler -- Copenhagen, Paris, Berlin, Venice and Tokyo, to mention just a few.

More info →
Sea of Shells

Sea of Shells

Christer Lindberg, born 1956, is Professor of Social Anthropology at Lund University, Sweden,
and Associate Professor of the History of Religion at Åbo Akademi University, Finland. He is
also a skilled photographer whose work has been exhibited in museums and galleries. He has
published three photographic books previously: Paris Serenade (2009), Fascination (2013),
and The Green Heart – Impressions from the Lund University Botanical Garden (2012), the
latter in collaboration with his friend and colleague, Thomas Malm.
Thomas Malm, born 1960, is a biologist and anthropologist, and Professor of Human Ecology
at Lund University, Sweden. He has travelled widely in Oceania – his ‘Sea of Shells’ – since
1983. It was during fieldwork there that he amassed the bulk of shells shown in this book.
His award-winning dissertation, Shell Age Economics – Marine Gathering in the Kingdom of
Tonga, Polynesia (1999), was the first monograph about the cultural significance of marine
invertebrates in the Pacific islands.

More info →
Marley – Lejonets frihetssång

Marley – Lejonets frihetssång

Author:
Genre: Böcker

Denna biografi om Bob Marley är berättelsen om en liten stor man. Boken riktar sig till den som vill veta mer om Marley och hans sånger och skildrar också det samhälle och den kultur som formade Marley och reggaemusiken.

Marleys dramatiska liv skildras mot bakgrund av det politiska och sociala våldet på Jamaica: hur han från att ha varit en ligist och slagskämpe i Kingston blev en symbol för kampen mot orättvisorna, de lidandes och fattigas röst i världen.

Bob Marley blev reggaemusikens superstjärna och väckelseprofet för rastafarianismen, en religiös rörelse som många velat avfärda som en bisarr lära om marijuana och dyrkan av den afrikanske despoten Haile Selassie I. Christer Lindberg visar att det grundläggande budskapet i musiken i stället är visioner om frihet, broderskap och solidaritet.

Vi får följa hur de stora sångerna växte fram — ”I Shot The Sheriff”, ”Get Up, Stand Up”, ”No Woman, No Cry” och alla de andra klassikerna. Christer Lindberg tar oss också med till de berömda konserterna på Roxy i Los Angeles, Madison Square Garden i New York — och Gröna Lund i Stockholm.

More info →
New York’s Raven

New York’s Raven

A photographic play in five acts based on Poe's The Raven and Lou Reed's lyric. Raven is the Trickster, the one who became and remained everything to every man - god, animal, human being, buffoon, he was before good and evil, denier, affirmer, destroyer and creator.

More info →
Nya antropologiska porträtt

Nya antropologiska porträtt

Author:
Genre: Böcker

I en samling biografiska essäer får vi på nytt möta kvinnorna och männen bakom de stora verken om mänskligheten, bland andra Franz Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict, Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss, Edmund Leach, Claude Lévi–Strauss, Pierre Bourdieu. Odyssén i tid och rum spänner över två sekel från Amazonas och Bali till universitetsvärlden i Oxford, New York och Paris. Nya antropologiska porträtt är en bok för grundutbildningen i kultur- och socialantropologi men bjuder också på spännande möten med sociologi, psykologi och religionsvetenskap, vilket gör den relevant för alla med intresse för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

More info →
Parisiska ögonblick

Parisiska ögonblick

Med Parisiska ögonblick samlar de Malmöbaserade fotograferna Möller och Lindberg, båda med Christer i förnamn, sina visuella intryck av den pulserande storstaden Paris. Det är en kärleksförklaring som odlats under lång tid och många resor – på var sitt håll och aldrig tillsammans, någon gång i arbetet men för det mesta som en avkopplande semester. Staden med sina caféer och restauranger, historiska platser, avenyer, gränder och passager, myllrande folkliv och kyssande par tycks aldrig upphöra att fascinera den tillfällige besökaren. Dessutom vet alla fotografer att ljuset är som bäst i Paris. Åtminstone om vi får tro på våra egna myter och drömmar med distans i både tid och rum.

More info →
Samhället som tanke

Samhället som tanke

Author:
Genre: Böcker

Glimtvis har vårt släkte kunnat fånga kärnan: ”… vad livet är och var hitom tanken och bortom samhället: i det tankfulla betraktandet av en bergart som är vackrare än allt vi lyckats producera eller i förnimmelsen av en liljas doft som ger oss mer än alla visa böcker eller i den tålamodsmättade, lugna och ömsesidigt förlåtande blinkning man ibland i plötsligt samförstånd kan växla med en katt” (Claude Lévi-Strauss slutord i Spillror av paradiset).

Tanken, samhället, geologin, liljan och katten har alla sin plats i Christer Lindbergs framställning av Lévi-Strauss liv och vetenskapliga gärning. Han placerar Lévi-Strauss verk i skärningspunkten mellan den franska sociologin, företrädd av Emile Durkheim och Marcel Mauss, och den amerikanska kulturantropologin såsom den formades av Franz Boas.

Genom Christer Lindbergs tolkning och redogörelse för Lévi-Strauss samlade produktion leder ett spår bakåt till de stora filosoferna och viker av från samhällsvetenskapens huvudfåra i riktning mot konstens och estetikens värld. Resultatet blir ett collage där Montaigne och Rousseau tillsammans med Baudelaire, Breton och Ernst bildar ett antropologiskt ramverk av regnskogar, släktträd, myter och magi.

Boken har fått en fin recension i Svenska Dagbladet! Omnämns också i samband med Lévi-Strauss sorgliga frånfälle i Sydsvenskan.

More info →
Signs, Solitude and Serenity
Med fingret på avtryckaren

Med fingret på avtryckaren

Author:
Genre: Böcker

Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran. Bildmässigt gör den ett nedslag i Vilda västern med färgstarka personligheter som Billy the Kid, Buffalo Bill och Sitting Bull. Den behandlar skärningspunkterna mellan fakta och fiktion, dokumentation och konst, avbildning och gestaltning. Vidare utforskas tankar om kultur och deltagande, kamerans funktion som modernitetens samvete och själva tagandet och skapandet av en bild. Till sist skjutes det vilt från höften när antropologen och fotografen möts i ett gemensamt deltagande.

More info →
Eric von Rosen : I en förgången värld

Eric von Rosen : I en förgången värld

Author:
Genre: Böcker

Eric von Rosen (1879–1948) blev allmänt bekant för två saker: för sina resor och forskningar gällande Sydamerikas indianer och för att hans svägerska, Carin von Kantzow, gifte sig med Hermann Göring. Om etnografen och nazisten greve Eric von Rosen har Christer Lindberg nu skrivit en fängslande biografi, späckad av fakta och upplysningar. Eric von Rosen var amatörforskare, sportsman och äventyrare likaväl som vetenskapidkare. Han var också en populär författare vars reseskildringar på svenska språket spred kunskap om de länder och folk som han besökte. Genom födsel och ohejdad vana var han därtill en man som kände alla som betydde något i sin tids Sverige: kungligheter och aristokrater, forskningsresande och professorer, celebriteter och meniga. Ett panorama över denna tids Sverige öppnar sig genom hans brev, fotografier och skrifter. Christer Lindberg kallar sin bok I en förgången värld. Det är en lyckligt vald titel, inspirerad av Eric von Rosens bok En förgången värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll från 1919. Skildringen av Eric von Rosen och livet kring ”nazistnästet” Rockelstad kan på oss verka lika främmande och bisarr som skildringen av livet bland Andernas indianer torde ha verkat på den bokens läsare. Vi skräms, men måste ändå vara tacksamma mot Christer Lindberg för att han låter oss bläddra i detta familjealbum från det trots allt nära förgångna.

More info →
Antropologiska porträtt 1

Antropologiska porträtt 1

Author:
Genre: Böcker

Möt kvinnorna och männen bakom de stora verken om mänskligheten: Margaret Mead, James Frazer, Knud Rasmussen, Claude Lévi-Strauss m.fl. Antropologiska porträtt är en serie biografiska essäer om antropologer skrivna av antropologer – en odyssé i tid och rum som spänner över två sekel från Amazonas och Thule till Mloda Polskas Kraków och intelligentsians Paris. Antropologiska porträtt är en lättillgänglig framställning som riktar sig till alla med intresse för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Dess översikt och aktualisering av en rad teoretiska inriktningar inom socialantropologin gör dessutom Antropologiska porträtt till ett värdefullt komplement inom disciplinens grundutbildning.

More info →