Eric von Rosen : I en förgången värld

Eric von Rosen : I en förgången värld

Eric von Rosen (1879–1948) blev allmänt bekant för två saker: för sina resor och forskningar gällande Sydamerikas indianer och för att hans svägerska, Carin von Kantzow, gifte sig med Hermann Göring. Om etnografen och nazisten greve Eric von Rosen har Christer Lindberg nu skrivit en fängslande biografi, späckad av fakta och upplysningar. Eric von Rosen var amatörforskare, sportsman och äventyrare likaväl som vetenskapidkare. Han var också en populär författare vars reseskildringar på svenska språket spred kunskap om de länder och folk som han besökte. Genom födsel och ohejdad vana var han därtill en man som kände alla som betydde något i sin tids Sverige: kungligheter och aristokrater, forskningsresande och professorer, celebriteter och meniga. Ett panorama över denna tids Sverige öppnar sig genom hans brev, fotografier och skrifter. Christer Lindberg kallar sin bok I en förgången värld. Det är en lyckligt vald titel, inspirerad av Eric von Rosens bok En förgången värld. Forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll från 1919. Skildringen av Eric von Rosen och livet kring ”nazistnästet” Rockelstad kan på oss verka lika främmande och bisarr som skildringen av livet bland Andernas indianer torde ha verkat på den bokens läsare. Vi skräms, men måste ändå vara tacksamma mot Christer Lindberg för att han låter oss bläddra i detta familjealbum från det trots allt nära förgångna.

About the Book
Details
Author:
Genre: Böcker
Publisher: Bokförlaget Stolpe
Publication Year: 2023
ISBN: 9789189696075
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."