Antropologiska porträtt 2
Author:
Genre: Böcker
Publisher: Lund University Press
Publication Year: 1997
ISBN: 9189078055

I en samling biografiska essäer får vi på nytt möta kvinnorna och männen bakom de stora verken om mänskligheten: Ruth Benedict, Gregory Bateson, Margaret Mead, Pierre Bourdieu m.fl. Odyssén i tid och rum spänner den här gången över fem sekel från Amazonas och Bali till universitetsvärlden i Paris. Varje porträtt har ambitionen att väva samman den skildrade antropologens(eller proto-antropologens) liv och verk.
Antropologiska porträtt 2 är liksom sin föregångare en populär framställning som riktar sig till alla med intresse för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Dess översikter och aktualisering av en rad teoretiska inriktningar inom socialantropologin gör dessutom boken till ett värdefullt komplement inom disciplinens grundutbildning.

About the Book