Välkommen

Välkommen till en hemsida som tillhör en kosmopolitisk mobilhatande professor i socialantropologi vid Lunds universitet som dessutom är docent i religionsvetenskap vid Åbo akademi. Född och uppväxt i Malmö började jag studera socialantropologi och historia vid Lunds Universitet 1986. Efter några år kom jag in på forskarutbildningen och disputerade 1995 på Erland Nordenskiöld: en antropologisk biografi som senare publicerades i serien Svenska lärde av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Utöver ett forskarår vid The Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala har jag innehaft John A. Sproul Postdoctoral Fellowship i Berkeley och Faculty Research Award i Ottawa samt blivit nominerad som gästforskare vid Stanford.
Antropologi handlar om studiet av människan i en kulturell och jämförande kontext. Som antropolog kan man forska på alla aspekter av den mänskliga kulturen – utifrån ekonomiska, politiska, sociala, personliga, rituella och religiösa infallsvinklar. Där samhället för individen är det yttre ramverk i vilket hon positioneras ger kulturen henne innehåll och mening. Vi antropologer försöker förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt.
Nordamerikas indianer, schamanism, visuell antropologi och antropologins idéhistoria hör till min specialisering som forskare. Det har bl.a. resulterat i böckerna Den gode och onde vilden (som handlar om västerlandets syn på Amerikas indianer), I lönnlövets skugga (om situationen för dagens indianer i Kanada) och Samhället som tanke vilken är en betraktelse av den berömde franske antropologen Claude Lévi-Strauss’ livsverk. Dessa böcker och en rad artiklar speglar mitt intresse för antropologisk teori, religion och mytologi samt musei- och vetenskapsutveckling ur ett historiografiskt perspektiv. Till den biografiska genren hör även min skildring av Bob Marley i boken Lejonets frihetssång.
Mycket av min forskning har skett i mång- eller tvärvetenskapliga miljöer tillsammans med sociologer, etnologer, historiker och religionsvetare såväl som konstvetare och idéhistoriker. Annan samverkan har varit master- och forskarkurser med statsvetenskap och psykologi samt studier kring alternativa samhällsfrånvändande identiteter såsom mc-klubbar och religiösa sekter.
Till passionerna i livet hör också musik, film och fotografi. Det senare har resulterat i fotoböckerna Parisisk serenad, Det gröna hjärtat (tillsammans med humanekologen Thomas Malm) och Fascination, samt föreläsningar vid Hasselblads Center och särutställningar på Kulturen i Lund och Ystads klostermuseum. Och visst, bättre förr men still going strong. Då handlar det om biljard. Många partier 14-1, 9-ball, One Pocket och tre vallars carambole har det hunnit bli sedan jag som fjortonåring började spela. Än idag kan jag titulera mig regerande distriktsmästare i kägelbiljard – något som ingen kommer ihåg eftersom spelformen gick i graven under förra seklet. Varför? Kanske för att jag vann titeln…