Personen, verket och kontexten: En antropologihistorisk reflektion över Marcel Mauss och gåvan

Publicerat