Kategori: Artiklar

Two foreign participants in the massacre at Wounded Knee recorded their experiences, the Swede Ragnar Ling-Vannerus in a journal, the Englishman Walter R Crickett in a letter.  This article uses their accounts to create a record of the battlethat goes beyond standard depictions ofthe events.  It includes additional comments by Konni Zilliacus, a Finnish journalist […]

Läs mer

by Christer Lindberg © “It takes more than fieldwork to become a culture-hero of anthropology – the Story of Rafael Karsten.” Anthropos, 90, 1995. Pioneering in the field of anthropology has proved to have been a multifacetted work, as has been shown by the historical writings of Firth, Kuklick, Kuper, Ortner, Stocking, Urry and others. […]

Läs mer

Christer Lindberg © Publicerad i Schamaner: Essäer om religiösa mästare, edited by Thomas P. Larsson. Bokförlaget Nya Doxa. Falun 2000.         “Jag kunde inte sova på grund av oljudet. Därför svepte jag en filt runt kroppen och begav mig ut i skogen, till platsen för deras nattorgie. Jag kröp samman intill medicinhyddan […]

Läs mer

By Christer Lindberg © European Review of Native American Studies, Vol 14, No 1, 2000.   Introduction The works of Paul Radin (1883-1959) reveal a divergent line of thought in Boasian anthropology. His influential study The Trickster: A Study in American Indian Mythology (1956) is one of the true classics in the field of Native […]

Läs mer

by Christer Lindberg © Christer Lindberg, Conference Paper On several occasions I have made presentations that can be collected under one single heading such as “The noble and ignoble savage”. Teaching and writing has also guided me back in time to the pioneering anthropological work done by Schoolcraft, Fletcher, Densmore, Powell, Mooney, Bourke, Cushing and […]

Läs mer

av Christer Lindberg © Christer Lindberg. Konferenspaper. Etnocentrism som en mänsklig egenskap I ett försök att teckna en historisk syntes över proto-rasistiska, rasistiska och post-rasistiska teorier och ideologier har jag sett det nödvändigt att för ett ögonblick uppehålla mig kring begreppet etnocentrism som en mänsklig egenskap. Man skulle kunna beteckna egenskapen “vi-och-dom-tänkande”, “Rednecksyndrom”, eller varför […]

Läs mer

av Christer Lindberg © Christer Lindberg. Artikeln är publicerad på spanska som “El museo – como libro y situación de campo: El visionario Erland Nordenskiöld”. In Erland Nordenskiöld: investigador y amigo del indígena, redaktör J-Å Alvarsson, Abya Yala, Quito 1997. Inledning Min enda sträfvan – med undantag för min familj – är att göra det […]

Läs mer

av Christer Lindberg © Christer Lindberg, opublicerat manuskript Förhistorien Durkheims Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) gav inte enbart en redogörelse för religionens sociala aspekter utan tog dessutom upp frågan om tänkandets sociologi – om fundamentala tankekategorier som rum, tid, kausalitet och klass. Författaren förkastade både idealismens och empirismens ståndpunkt och strävade efter […]

Läs mer