Foreigners in Action at Wounded Knee

Two foreign participants in the massacre at Wounded Knee recorded their experiences, the Swede Ragnar Ling-Vannerus in a journal, the Englishman Walter R Crickett in a letter.  This article uses their accounts to create a record of the battlethat goes beyond standard depictions ofthe events.  It includes additional comments by Konni Zilliacus, a Finnish journalist […]

Westermarck, Edvard Alexander (1862–1939)

Edvard Alexander Westermarck (1862–1939), Finnish philosopher, anthropologist, and sociologist, studied human marriage, the origin of moral ideas, and ethical relativity. He was appointed professor of moral philosophy in Helsinki in 1906 and professor of sociology at the London School of Economics the following year. Länk till pdf

Schamanens vandring i indianland

Christer Lindberg © Publicerad i Schamaner: Essäer om religiösa mästare, edited by Thomas P. Larsson. Bokförlaget Nya Doxa. Falun 2000.         “Jag kunde inte sova på grund av oljudet. Därför svepte jag en filt runt kroppen och begav mig ut i skogen, till platsen för deras nattorgie. Jag kröp samman intill medicinhyddan […]

Paul Radin: The antropological trickster

By Christer Lindberg © European Review of Native American Studies, Vol 14, No 1, 2000.   Introduction The works of Paul Radin (1883-1959) reveal a divergent line of thought in Boasian anthropology. His influential study The Trickster: A Study in American Indian Mythology (1956) is one of the true classics in the field of Native […]

The image of the native american in the early days of antropology

by Christer Lindberg © Christer Lindberg, Conference Paper On several occasions I have made presentations that can be collected under one single heading such as “The noble and ignoble savage”. Teaching and writing has also guided me back in time to the pioneering anthropological work done by Schoolcraft, Fletcher, Densmore, Powell, Mooney, Bourke, Cushing and […]

En etnocentrisk och rasistisk odyssé genom fem sekler

av Christer Lindberg © Christer Lindberg. Konferenspaper. Etnocentrism som en mänsklig egenskap I ett försök att teckna en historisk syntes över proto-rasistiska, rasistiska och post-rasistiska teorier och ideologier har jag sett det nödvändigt att för ett ögonblick uppehålla mig kring begreppet etnocentrism som en mänsklig egenskap. Man skulle kunna beteckna egenskapen “vi-och-dom-tänkande”, “Rednecksyndrom”, eller varför […]

Muséet som bok och fältsituation: Visionären Erland Nordenskiöld

av Christer Lindberg © Christer Lindberg. Artikeln är publicerad på spanska som “El museo – como libro y situación de campo: El visionario Erland Nordenskiöld”. In Erland Nordenskiöld: investigador y amigo del indígena, redaktör J-Å Alvarsson, Abya Yala, Quito 1997. Inledning Min enda sträfvan – med undantag för min familj – är att göra det […]

Personen, verket och kontexten: En antropologihistorisk reflektion över Marcel Mauss och gåvan

av Christer Lindberg © Christer Lindberg, opublicerat manuskript Förhistorien Durkheims Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) gav inte enbart en redogörelse för religionens sociala aspekter utan tog dessutom upp frågan om tänkandets sociologi – om fundamentala tankekategorier som rum, tid, kausalitet och klass. Författaren förkastade både idealismens och empirismens ståndpunkt och strävade efter […]

Indianer på muséet

av Christer Lindberg © Publicerad (med illustrationer) i Tvärsnitt, No 4, 1999.     Platsen är det kuriosakabinett som finns bevarat vid Historiska Museet i Lund. Tingen trängs i montrar och vitrinskåp. Halskedjor och skor blandas med lårben och huvudskålar från mer eller mindre kända personer. Större föremål som sarkofager och mumier ligger utspridda på […]

Forskarbiografin som ett samhällsvetenskapligt verktyg

av Christer Lindberg Abstract This paper is a discussion about the use of biographies in social research. It departs from my doctoral thesis entitled Erland Nordenskiöld: en antropologisk biografi which discussed the professionalization of anthropology in Sweden. The following presentation is a discussion regarding the role of Erland Nordenskiöld as a pioneering anthropologist and the […]

Etnicitet och kulturintegration

Investigators are too apt to forget that the logics of science, – that unattainable ideal of the discovery of pure relations of cause and effect uncontaminated by any kind of emotional bias as well as of unproven opinion, – are not the logics of life. Franz Boas Inledning När Du läser denna text blir mindre […]

Du och ditt förbannade samvete

DU OCH DITT FÖRBANNADE SAMVETE: EN SOCIAL BETRAKTELSE AV CLINT EASTWOODS ‘HIGH PLAINS DRIFTER‘ av Christer Lindberg © Publicerad i Egensinne och mångfald: Från 19 sociologer till Bengt Gesser, redigerad av Gunnar Andersson. Arkiv Förlag. Lund 1996. And I saw, and behold, a pale horse, and its rider’s name was death, and hell followed him. […]

Uvertyr: en introduktion till Claude Lévi-Strauss och strukturalismen

av Christer Lindberg Lika majestätiska som naturen var människorna – männen nakna på sånär som en halmstrut klädd över manslemmen och kvinnorna med en barkremsa mellan låren. “Goda vildar” som offentligt ägnade sig åt mycket avancerade kärlekslekar “utan ringaste tillstymmelse till erektion – det uppskattade nöjet tycks mera ligga på känslans och lekens plan än […]

Avvikelse och kontroll i det indianska samhället

Inledning Utan närmare exemplifiering kan den som är bekant med situationen på indianreservaten idag konstatera att det skett ett synnerligen allvarligt brott i normsystemets funktion. Fattigdom och arbetslöshet i kombination med ett utbrett sprit- och narkotikamissbruk har lett till hög kriminalitet och inte minst barn- och hustrumisshandel. Det första mötet mellan Nordamerikas indianer och den […]

Aha Indianer

Indianer eller amerindianer är beteckningen på ursprungsfolken i Nord-, Central- och Sydamerika. Indianernas förfäder kom till Amerika för minst 13.000 år sedan då små grupper av samlare och jägare vandrade över Berings Sund. Skillnaderna i språktillhörighet pekar på att grupperna som sökte sig ned i Nordamerika troligen var av olika folkslag och förmodligen också att […]

Facing challenges

by     Christer Lindberg                   Lecture given at the Ethnographic Museum in Stockholm on May 19, 2001     We have to value our culture, and the outside world has to respect that. We want to show the world that we are an organized people. In […]